Detta avsnitt är inte identiskt med det i boken, utan uppdaterat i november 2019.

Bibliografi

Fakta

Facklitteratur

 • Breidahl, Axel & Kjerulf, Axel: Københavnerliv gennem et halvt Aarhundrede, gemt og glemt i Alvor og Skæmt, 1883-1912; Bd. 1: 1883–1894. Köpenhamn 1938/1967.
 • Danielsson, Alf: Cirkusliv. Stockholm 1974, Askild & Kärnekull. ISBN 91-7008-199-9
 • Davis, Janet A: The circus age: culture and society under the American big top. Chapel Hill 2002, University of North Carolina press. ISBN 0-8078-2724-X (inb.) & 0-8078-5399-2 (hft.).
 • Ejbye–Ernst, Arne (pseudonym: ”Richardt Fisker”): Det danske Mayerling-drama. Köpenhamn 1954, privattryck.
 • Enevig, Anders: Cirkus i Danmark. Lyngby 1982, Dansk historisk håndbogsforlag. ISBN 87-85207-61-6 (3 volymer).
 • Enevig, Anders: Cirkus og gøgl i Odense 1845–1874. Odense 1998, Odense Universitetsforlag. ISBN 87-7838-389-7. (Band 3 av totalt 4 volymer)
 • Enevig, Anders: FAKTA om Elvira Madigan og Sixten Sparre. Odder 2005, Wisby & Wilkens. ISBN 87-89191-67-6.
 • Enevig, Anders: Danske Rejsende; Cirkus- og gøglerslægter. Odder 2011, Wisby & Wilkens. ISBN 87-92602-11-8. [Sid. 357–364 om släkten Madigan]
 • Ericson, Uno Myggan (red): Myggans nöjeslexikon. Höganäs 1989–1993, Bra Böcker. ISBN 91-7752-274-5.
 • Gavlén, Stig: Gamla kyrkogården i Gävle. Gävle 2006, Knights förlag. ISBN 91-973608-4-8. [Sid. 87–89 om John Madigans grav]
 • Grönqvist, Klas: En droppe föll … en bok om Elvira Madigan. Norsborg 2013, Recito förlag. ISBN 978-91-7517-506-5. [Finns även tillgänglig som talbok]
 • Grönqvist, Klas: En dråbe faldt … Elvira Madigan. Odense 2017, Kle·art. ISBN 978-87-92750-23-5. [Översättning och bearbetning av ovanstående]
 • Hanaeus, Åke (red): Ett skrivarliv. Sundsvalls tidnings årsbok 1995. ISSN 0348-4610. [Sid.17–21: Minnen av Elvira Madigan. (Från Sundsvalls tidning 1943-03-18)]
 • Hirn, Sven: Sirkus kiertää Suomea 1800–1914. Tammerfors 1982, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [Sid. 129–165 om Madigan]
 • Hirn, Sven: Den gastronomiska hästen; Gamla nordiska artistaffischer. Helsingfors 2002, Svenska litteratursällskapet i Finland / Bokförlaget Atlantis. ISBN 951-583-084-2 & 91-7486-729-6.
 • Holmberg, Hans: Dramat på Tåsinge. Föreningen gamla Christianstads årsbok 1989: sid. 60-65. [Bl.a. om Sixten Sparre som poet]
 • Holmberg, Hans: Stad, öppna dig : vandringar och färder i Kristianstad med omnejd. Kristianstad 2007, Kristianstadsbladet. ISBN 978-91-6331-058-4. [Innehåller en analys av Sixten Sparre som poet]
 • Jando, Dominique: Histoire mondial du cirque. 1977, Jean-Pierre Delarge. ISBN 2-7113-0054-4.
 • Jansen, Henrik M: Elvira Madigan & Sixten Sparre – som samtiden opfattede dem. Ringe 1987, Misteltenen. ISBN 87-87769-09-3. [69 sidor]
 • Jansen, Henrik M; Elvira Madigan & Sixten Sparre – som samtiden opfattede dem – og 100 år senere. Svendborg 1989, Svendborg & Omegns Museum. Samma ISBN-nummer som ovanstående trots olika innehåll! [81 sidor, omarbetad utgåva av föregående bok]
 • Kuznetsov, Jevgenij: Der Zirkus der Welt. Berlin 1970, Henschel. [Översättning från ryska, originaltitel: Tsirk]
 • Lindhe, Kathinka: Sorgeliga saker hände – Elvira Madigan, Sixten och mig. Halmstad 2014, Utblick Media. ISBN 978-91-86709-31-0. [Biografi över Sixten Sparres hustru Luitgard, men också mycket om Sixten Sparre själv (författaren är deras barnbarnsbarn). Finns även tillgänglig som talbok]
 • Lindhe, Kathinka: Vacker var han, utav börd. in prep. [Biografi över Sixten Sparre]
 • Lindorm, Per-Erik: Kärleksöden i Norden. Stockholm 1949, Sohlmans förlag.
 • Ljungström, Jan G: Glimtar från förr; Axplock ur Gävles historia. Gävle 2007, Knights förlag. ISBN 978-91-973608-6-9. [Sid. 97–102: Myten om Madigans grav]
 • Muusmann, Carl: Firsernes glade København. Köpenhamn 1920, E. Jespersens Forlag. [Sid. 125–131 om Elvira]
 • Muusmann, Carl: Firsernes glade København. Köpenhamn 1939, Forlaget Danmark. [Illustrerad nyutgåva av ovanstående]
 • Muusmann, Carl: Firsernes glade København. Köpenhamn 1974, Politikens forlag. ISBN 87-567-2113-7. [Sid. 237–253 om Elvira, illustrerad nyutgåva av ovanstående]
 • Muusmann, Carl: Københavnskt Cirkusliv gennem Hundrede aar. Köpenhamn 1927, E. Jespersens Forlag. [Sid. 134–138 om Elvira]
 • Møller Pedersen, Poul–Erik: Elvira Madigan og Sixten Sparre. Småskrift, detaljer okända. [Jag har aldrig sett denna skrift, men den lär i alla fall existera. Lär även ha utgivits på svenska, engelska och tyska: Elvira Madigan och Sixten SparreElvira Madigan and Sixten Sparre. The Revolverdrama at TååsingeElvira Madigan und Sixten Sparre. Das Revolverdrama auf Tååsinge]
 • Orlando, Henning: Cirkus. Stockholm 1944, Wahlström & Widstrand.
 • Renevey, Monica J: Le grand livre du cirque. Genève 1977, Edito-service. (2 volymer)
 • Rundberg, Alfred: Cirkus. Göteborg 1965, Zindermans.
 • Räsänen, Pauliina: Esiintyvä naistähteys 1870–1890-lukujen Suomessa : Taikataiteilijatar Pauline Schmidt, nuorallatanssija Elvira Madigan ja primadonna Oceana Renz. [Magisteruppsats, Åbo universitet, 2018. Finns på http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/145487/Pauliina_Rasanen_progradu.pdf?sequence=1]
 • Saxon, Johan Lindström: Elvira Madigans kärlekssaga och hur visan om henne kom till. Stockholm 1932, Saxon & Lindströms förlag. [Även publicerad som artikelserie i Såningsmannen]
 • Slout, William L: Olympians of the sawdust circle. San Bernardino, 1998, The Boro Press. ISBN 0-8095-0310-7 (inb.) & 0-8095-1310-2 (hft.). [Lexikon om amerikanska cirkusartister, bl.a. familjen Madigan]
 • Swahn, Jan–Öivind: Svenska mord. Stockholm 2003, Ordalaget. ISBN 91-89086-61-9. [Sid. 126–135: ”Sorgeliga saker hända”]
 • Tait, Peta: Circus Bodies: Cultural identity in aerial performance. Abingdon & New York 2005, Routledge. ISBN 0-415-32937-X (inb.) & 0-415-32938-8 (hft.).
 • Thulin, Birgit: Elvira Madigans kärlekssaga. Sundsvall 1986, Kulturmagasinet. [12-sidig stencil, illustrerad av författaren]
 • Wåhlberg, Per Arne: Cirkusfamiljer i Gävle. Gävle 1978, Gästriklands kulturhistoriska förenings meddelanden. [Sid. 70–73 om familjen Madigan]
 • Wåhlberg, Per Arne: Cirkus i Sverige; Bidrag till vårt lands kulturhistoria. Stockholm 1992, Carlssons. ISBN 91-7798-591-5. [Sid. 124–145 om Cirkus Madigan]
 • /anonym/: På syndens väg. Uppsala 1889, P. G. Sellin. [4-sidig pamflett]
 • /anonym/: Semja Madigan v Rossii. Sankt Petersburg 2012, Ryska nationalbiblioteket, forskningsrapport nr 3790. [Ladda ned som Word-fil (på ryska):Elvira-3790_Мадиган]

Tidningsartiklar

 • Frandsen, Edvin: Det var på Taasinges skønne Egne. Fyns Tidendes Tillæg – Fynsk Søndag 1939-06-18.
 • Frandsen, Edvin: Linedanserinden og Greven. Social-Demokraten [Danmark] 1940-11-02.
 • Griberg, Sara: De valgte døden – og blev udødelige. Alt om historie: 2009:2
 • Grönqvist, Klas: Elvira Madigans og Sixten Sparres gravsted ligger under kirkestien. Fyns Amts Avis 2019-04-22. Fortællingen om tårnværelse passer ikke. Fyns Amts Avis 2019-04-23.
 • Joergensen, Helge: La tragique histoire d’Elvira Madigan. Le cirque dans l’univers nr 66/1967:3 sid.19–21.
 • Kallan, Annemarie: Elvira Madigan og Sixten Sparre. Jydske Tidende 1982-07-24.
 • Lindström, Edvard; Såningsmannen 1961-03-18.
 • Nilsson, Gustaf-Adolf: Elvira Madigans kärlekssaga. Vecko-journalen 1919:24.
 • Nilsson, Gustaf-Adolf: Elvira Madigans kärlekssaga i nytt ljus. Såningsmannen 1953-03-21,-28,-04-04,-11,-18.
 • Olesen, Stig: Det er svært at dø på Tåsinge. Jyllands-posten 1989-07-16.
 • Saxon, Johan Lindström: Elvira Madigans kärlekssaga och hur visan om henne kom till. Såningsmannen 1932:15–17. [Artiklarna också publicerade i bokform]
 • Saxon, Johan Lindström: Vid Elvira Madigans grav. Svensk damtidning 1934:23.
 • Skafte, Hakon: Hold fastere omkring mig, elskede! Hjemmet 1965:5.
 • Ulvenstam, Lars; Såningsmannen 1961-02-25,-03-04.
 • Widerberg, Bertil; Sydsvenska dagbladet 1959-07-19,-22,-23,-26.
 • Vinberg, Björn; Expressen 1959-07-17,-18,-19,-20. Artiklarna även i dansk översättning i Ekstra-Bladet 1959:? samt i Hus og Hjem 1965:3,4,5
 • Zetterlund, Rune: Cirkus Madigan. Aftonbladet 1948-11-03,-07,-18,-21.
 • /anonym/: Elvira Madigan. Illustreret Tidende 1889:43 sid.520. [Berättelse]
 • Cirkulära notiser: nr 1989:6, 1990:2,4. [Bibliografi]; 1998:1. [Om cirkusbyggnaden i Sankt Petersburg, av Sven Hirn] MER?
 • /Sydsvenska Dagbladet 1951-09-02/

Otaliga artiklar har skrivits i ämnet under årens lopp, de här nämnda utgör bara ett urval av de viktigaste. I fotnoter i den löpande texten finns källangivelser till alla citerade artiklar, dessa uppräknas inte här. Gemensamt för de hundratals här inte nämnda tidningsartiklarna kan sägas vara att de sällan eller aldrig tillför något nytt av värde. För den intresserade nämns här några av de många artiklar och notiser författaren stött på (det finns mycket, mycket mer):
Aftonbladet 1943-02-01. Chaplin 1967:6. Dagens Nyheter 1964-08-23, 1982-07-29, 1983-08-14, 1989-07-18. De dövas vän 1949:4. Expressen 1967-05-28. Fyns Amts Avis 2013-03-28—04-01. Göteborgs handels- och sjöfartstidning 1943-10-18. Göteborgsposten 1943-03-15, 2008-09-07, 2009-08-09. Helsingin sanomat 1974-07-28. Hemmets journal 1942-09-17, 1991:18. Hemmets veckotidning 1943-03-05, 1980:32. Illustrerad familje-journal 1982:30. Kvällsstunden 1994-12-30. Min värld 1973:40. Nerikes allehanda 1989-07-14. Norrlandsposten 1943-03-13 -18, -22. Politiken 1978-04-20. Saxons veckotidning 1984-09-10. SST 1979-08-04. Stockholmstidningen 1943-03-06. Sydsvenska dagbladet 1989-07-16. Året runt 1989:24. Årets dagar 1989.

Radioprogram

 • Resan till Tåsinge. Av Per Arne Wåhlberg m.fl. Sveriges Radio P1 1985-12-25.

Citerad facklitteratur, övrigt

 • Blomkvist, Mårten: Höggradigt jävla excentrisk. En biografi över Bo Widerberg. Stockholm 2011, Norstedts. ISBN 978-91-1-301033-5. [Kap. 9 om filmen ”Elvira Madigan”]
 • First, Michael B: DSM–IV handbook of differential diagnosis. Washington DC, 2002.
 • Hellqvist, Per-Anders: Vackra visor och andra hemska toner. 1998. ISBN 91-7221-027-3 [sid. 56-62]
 • Kjær, Marianne: Elvira; Et teater- og museumsprojekt i Svendborg. Svendborg 1983, Svendborg Fritidsteater. ISBN 87-981310-0-1
 • Olsson, Carl-Gunnar: Svensk kustsjöfart 1840–1940; Sjöhistorisk årsbok 1996–1997. Stockholm 1996, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.
 • Platen, Carl Gustaf von: Kungl. Skånska dragonregementets historia. Stockholm 1901–1947. (4 vol.)
 • Sondrup Andersen, Dorthe: Kærlighed i Klunketiden; En kavalkade om Danmark 1880–1900. Köpenhamn 2009, Gyldendal. ISBN 978-87-0207676-9.
 • Swahn, Waldemar: Ur minnenas sekretär II; Från Kalmarsund till Stilla havet. Stockholm 1943, Jonson & Winter.
 • Ånimmer, Lena: Rimbaud à Stockholm. Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 103/2003:4, sid. 943–949.
 • Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 2000, American Psychiatric Association. [Sid. 345ff: Mood disorders (speciellt sid. 357–362 “Manic episode”)]
 • Gyldendals filmguide; Danske filme fra A til Z. 2000. ISBN 87-00-47806-7. (2 uppl.)
 • Mini–D IV. ISBN 978-91-973050-1-4.
 • Svensk filmografi: vol. 4 (1980) och 6 (1977). ISBN 91-85248-14-2 respektive 91-85248-07-X.

Fiktion

Skönlitteratur: romaner, skillingtryck, poesi, dramer m.m.

 • Ahlburg, Kirsten: Elvira Madigan. Herning 2000, Special-pædagogisk forlag. ISBN 87-7399-685-8. [Kortroman]
 • Ahlefeldt Laurvig, F (pseud: ”Olav Gynt”): Elvira Madigan, 3 fortællende digte. Oslo 1946?, Kunsttidskriftet Runers forlag.
 • Cabanillas Saldaña, Rafael: El secreto de Elvira Madigan. 2004, Editorial Azacanes. ISBN 84-88480-52-0. [Roman, detaljer okända]
 • Civis [pseudonym]: En alldeles ny, rörande visa om det ynkeliga Kärleksdramat i Tosinge skog. Den Svenske Arbetaren 1889-08-10. [Skillingtrycksparodi: ”Det var en gång en löjtnant som också var poet …”]
 • Drachmann, Holger: Til de to. Köpenhamn 1889; Illustreret Tidende 1889:44 sid. 526. [Dikt]
 • Enevoldsen, Herta J: Cirkusprinsessen Elvira Madigan. Köpenhamn 1989, Sesam. ISBN 87-7258-476-9. [Roman]
 • Garfield, Andreas: Elvira Madigans og Sixten Sparres sidste rejse. 2012. [Drama, otryckt?]
 • Geertsen, Gunnar: Elvira Madigan. 1995. [Drama]
 • Hansen, Helene Louise: Blændværk. in prep. [Roman]
 • Helleberg, Maria: Kærlighedshistorier. Köpenhamn 2012, Lindhardt og Ringhof. ISBN 978-87-11-40708-0
 • Jaeger, Hans: Fra Kristiania-Bohêmen. Kristiania 1885, eget förlag. (2 volymer). [Roman som inspirerade Sixten Sparre?]. Nytryck: Oslo 1976, Novus. ISBN 82-7099-027-2 & 82-7099-028-0 (2 volymer). [Faksimilutgåva med kommentar av Fredrik Juel Haslund, 6 utg.]
 • Kjær, Marianne: Elvira. 1982. [Drama]
 • Ljungdahl, Rikard: Elvira Madigan. Sønderborg 1952, Saturn. [Sångtext till en tango av Søren Holmskov]
 • Malvius, Georg & Rangström, Ture: Elvira Madigan. Malmö 1992. [Musikallibretto]
 • Møller Pedersen, Poul-Erik: Elvira Madigan. Odense 1967, Nordisk Litteratur Forlag. [Pseudobiografi]
 • Møller Pedersen, Poul-Erik: Elvira Madigan. Köpenhamn 1978, Hernovs Forlag. ISBN 87-7215-403-9 (hft.) & 87-7215-404-7 (inb.). [Omarbetning av ovanstående]
 • Møller Pedersen, Poul-Erik: Elvira Madigan. Det berømte kærligedsdrama fra 1889. Hellerup 1989, Chr. Erichsens Forlag. ISBN 87-555-1199-6. [Dito, pocketutgåva]
 • Nygaard, Aase & Hartvig, Henrik: Mor! Var det en engel? Gråsten 2003. ISBN 87-78654-64-5. [Drama + CD]
 • Oscarson, Stina: Elvira Madigan. 2003. [Drama]
 • Paardekooper (pseud. för Schnack, Asger): Sixten og Elvira, blade af en fiktion. Köpenhamn 2003, Lindhard og Ringhof. [Roman]
 • Roos, Staffan: Cirkus Madigan. 1966. [Drama]
 • Runeborg, Björn: Mordet på Elvira Madigan. 1991. [Drama]
 • Saint-Mont, Ange de: Elvira Madigan. 2001, Saint-Mont. ISBN 2-84755-000-3. [Roman, detaljer okända]
 • Sandanam, Emma: Elvira Madigan – en odödlig kärlekshistoria? 2019. [Musikallibretto, otryckt]
 • Saxon, Johan Lindström (pseud: ”B. C. Carlsson”): Berättelse och Sång om löjtnant Sparre och Elvira Madigan … Sundsvall 1889, Johan Lindströms boktryckeri. [Skillingtryck: ”Sorgeliga saker hända …”, 16 strofer. Även berättelse]
 • Saxon, Johan Lindström (anonym): Visa om Elvira Madigan och Sixten Sparre. Sundsvall 1889, Saxons Tryckeri. [Skillingtryck, omtryck av ovanstående?].
 • Saxon, Johan Lindström: Sorgeliga saker hända …, 1931. [Omarbetning av skillingtrycket från 1889, nu 9 strofer]
 • Serène d’Acquéria, Jean Louis Oscar de: Elvira Madigan; En digt i tre sange. Gisselfeld pr. Haslev 1944, Henri de Serène d’Acquéria. [”Illustrerad av Chris–Jeppesen. Upplaga 700 ex. Versifierad skildring av dramat, skriven 1889 av en 38-årig tullassistent i Korsør och utgiven privat av dennes son”. Även berättelse.]
 • Sparre, Birgit Th: Möte med kärleken. Uppsala 1954, Gebers. [Roman, nyutgåva 1969/1977/1982. Dansk översättning: Møde med kærligheden, 1955. Norsk översättning: Møte med kjærligheten, 1967. Koreansk översättning: Elbira, 1990.
 • Sparre, Sixten (pseud: ”Sixten”): I bunden form. Lund 1887, Gleerupska universitetsbokhandeln. [Diktsamling]
 • Strandberg, Julius (anonym): Wise om Løjtnant Sparres og Elvira Madigans ulykkelige Død i Nørreskov. Köpenhamn 1889, Bernhard Wennstrøm. [Skillingtryck: ”Det var i Taasinges skønne Egne …”. Även berättelse]
 • Strandberg, Julius (anonym): En wacker wisa om Elwira Madigan och löjtnant Sparres olyckliga död. Malmö 1889, G. A. Andersson & söner. [Skillingtryck: ”Det var i Taasinges sköna dalar …”, översättning av ovanstående. Nr 1 av ”Fem wackra och alldeles nya wisor”]. Omtryckt 1890 som Nr 4 av ”Fem alldeles Nya Wisor”.
 • Wijkman Kjærsgaard, Sten & Graff, Søren: Elvira Madigan, Köpenhamn 1997, Danmarks radio. ISBN 87-7761-163-2. [Tecknad serie + CD]
 • /anonym/: En mycket rörande Visa om Elvira Madigan. Malmö 1889, S. Lundgrens söner. [Skillingtryck: ”I täcka Flensborg …”]
 • /anonym/: Sixten Sparre och Elvira Madigan. Fäderneslandet 1889-08-21. [Dikt: Det blifvit sagdt …]
 • /anonym/: Elvira Madigan. Fortalt efter Filmen af samme Navn. Köpenhamn 1943, Forlagskompagniet: Eva’s lille Films-Roman, 217. [Uppges vara en översättning från svenska, men jag har inte lyckats spåra originalet].

Filmer

 • Elvira Madigan. Manus: Harald Beijer och Karl Ragnar Gierow. Regissör: Åke Ohberg. Europafilm 1943.
 • Elvira Madigan. Manus och regi: Bo Widerberg. Europafilm 1967.
 • Elvira Madigan. Manus och regi: Poul Erik Møller Pedersen. Lopeja Film 1967.

Musikinspelningar

 • CD: Elvira. Sange om Elvira Madigan og Sixten Sparre.
  Erik Grip & Inge-Marie Nielsen från Dræsinebanden, m.fl. MV Music 1104, 2004
 • CD: Världspremiär på Malmö stadsteater. Elvira Madigan.
  Eurocast EuMR 2, 1992. [Soundtrack från musikalen]
 • Album: Den staklende stabel: ”Hedvig Jensen”.
  Johanne Damgaard Hansen, Arena Luanda. Lund Gjedsted, 2014
 • Album: Kokomemedada: ”Elvira Madigan”.
  Komeda, 2003
 • Album: The Gipsy: ”Elvira Madigan”.
  Mr. Fox, 1971.
 • Album: History Is Made At Night: ”Elvira Madigan (Walkin’ a Tightrope)”
  The heavy boxes, 2010.
 • Album: Underströmmar: ”Elvira Madigan”.
  Daniel Bromander, 2019.
 • Album: Annersand: ”Elvira Madigan”.
  Anton Annersand, 2018

Dessutom bland annat talrika inspelningar av de ovannämnda skillingtrycken, särskilt ”Sorgeliga saker hända”.


Internet

 • Bogø, Dines: Elvira Madigan og Sixten Sparre. http://www.elvira-madigan.dk/Register/
  [Mycket om morddramat, men också allt möjligt annat]
 • Gautier, Didier: Elvira Madigan. http://www.gautier.dk/elvira.html
  [Didier Gautier (1939–2012) var kyrkoherde i Landets socken på Tåsinge och ättling till den Didier Gautier som var direktör för Elviras ”födelsecirkus”. Hans hemsida finns ännu kvar]
 • Hansen, Helene Louise: Blændværk. https://blaendvaerk.hellouhansen.me.
  [Blogg om Elvira och om Helenes romanprojekt]
 • Johansson, Emily: Elvira Madigan och Sixten Sparre – Kärlek och Tragedi – Love and Tragedy http://archive.is/mNcCJ
  [Emily Johanssons blogg finns ej kvar på nätet, men en backup av en del av innehållet kan läsas här]
 • Lindhe, Kathinka: Sorgeliga saker hände … http://kathinkalindhe.se/
  [Blogg om bl.a. Sixten och Luitgard Sparre, men även en del Elvira-relaterat material]
 • Svendborg Museum: Svendborg historie. http://www.svendborghistorie.dk
  [Har en del material relaterat till Sixten och Elvira]
 • Tåsinge Turistinformation: Elvira Madigan. http://elviramadigan.dk
  [Har en del lokalhistorisk information om Elvira och Sixten]
 • /kollektiv/: Sorgerliga [sic] saker hända. http://ymhm.se/?page_id=425
  [Ystads militärmuseums sajt med en del om Sixten Sparre]