Sidhistorik

2019-12-04elviramadigan.se publiceras på Elviras 152:a födelsedag                                
2019-12-16Elviras släkttavla: information om släkten på Elviras fars sida tillagd.
Filmer: ett foto från Møller Pedersens film tillagt.
2020-04-24Musikaler, baletter, teater: ett foto från 2019 års musikal tillagt.
Övrig musik: Info om Dræsinebandens låt “Elvira og Sixten” tillagd.
Bibliografi: samma titel tillagd i diskografin.
Kuriosa: En tavla av Marie Jonsson och en föregiven Elvira-klänning tillagda.
I övrigt har en del textputs gjorts här och där.
2020-05-18Musikaler, baletter, teater: smärre ändringar i avsnittet om 2019 års musikal.
2020-06-08Skönlitteratur: nya fakta om Møller Pedersens roman tillgda.
Musikaler, baletter, teater: en Elvira-sketch från 1950 tillagd.
Elvirologer: fotot av Helene med hennes medgivande utbytt mot ett
(i mitt tycke) bättre.
2020-06-26Musikaler, baletter, teater: kompletterande information om
programhäftena till 1992 års musikal.
2020-06-29Pensionaten i Troense: ett nytaget foto tillagt.
Mordplatsen i Nørreskov: två nytagna foton tillagda.
Elvirologer: Helenes ålder och årtalet för fotot från Elviras grav rättade.
2020-06-30Kuriosa: Informationen om namnbytet till Elvira Madigan Airport tillagd.
2020-07-30Musikaler, baletter, teater: ett foto från “Sixten och Elvira” 1991 tillagt.
I avsnittet om 2019 års musikal har information om föreställningarna 2020
tillagts. Dessutom ny information om skivinspelningen.
Bibliografi: samma inspelning tillagd i diskografin.
2020-07-31Musikaler, baletter, teater: min recension av skivinspelningen av
Mettes och Emmas musikal tillagd.
2020-08-05Musikaler, baletter, teater: textputs på samma recension.
2020-08-28Musikaler, baletter, teater: en länk till en recension på nätet av 2019
års musikal tillagd; denna hade jag tyvärr missat förut.
2020-09-12Musikaler, baletter, teater: mera textputs på skivrecensionen.
2020-12-09Elviras släkttavla: en nyupptäckt son till Richard och Rosealty tillagd.
Annan musik: ett antal länkar till insjungningar av “Sorgeliga saker
hända” tillagda.
Filmer: ytterligare ett foto från Møller Pedersens film tillagt.
Kuriosa: bilder på ett quiltarbete och en speldosa med
Elvira-anknytning tillagda.
2020-12-17Filmer: två av affischerna för Bo Widerbergs film är troligen från Italien,
bildtexterna har därför ändrats.
2020-12-25Bibliografi: Kathinka Lindhes bok om Sixtens Sparre tillagd
2021-01-18Kronologi: utkast till ny sida med diskussion av olika problem kring
morddramat
Facklitteratur: recension av Kathinka Lindhes nya bok om Sixten
Sparre tillagd
2021-01-19Facklitteratur: ett litet tillägg i recensionen av Kathinkas nya bok.
2021-01-20Elviras riktiga namn: ny sida med diskussion om ifall Hedvig eller
Hedevig är rätta stavningen av hennes förnamn.
Diskussionssida: sidan borttagen eftersom ingen använder den.
Använd kontaktsidan istället för att nå mig.
2021-01-21När skedde morddramat?: ny sida
2021-01-25Titelsidan: stavningen av Elviras förnamn ändrad till det mer sannolika
Hedevig.
Kronologi och diverse problem kring morddramat: ny sida.
2021-02-03Pensionaten i Troense & Kronologi … : Adressen Strandgade 52
i Troense korrigerad till 50.
Bibliografi: En artikel i Tåsinge Årbog 2019 tillagd.
2021-02-15Elviras riktiga namn: Information om skillnaden i stavningen av Elviras
namn i de båda kyrkböckerna tillagd. Tack Keld Bo Larsen för de nya
uppgifterna.
Pensionaten i Troense: En bild som uppgavs vara från Strandgade 6
utbytt.
2021-02-22Bibliografi: En ny artikel i Kvällsstunden och ett radioprogram med
Kathinka Lindhe tillagda.
Pensionaten i Troense: Ett foto från Strandgade 52 tillagt.
2021-03-02Kronologi och diverse problem kring morddramat: textputs på avsnittet
om F. och hans vetskap om Elviras riktiga förnamn.
2021-03-05Pensionaten i Troense: En bild som uppgavs vara från Strandgade
50/52 utbytt mot ett från rätt adress.
Facklitteratur: en länk till rättelser och kommentarer till Kathinkas
nya bok tillagd.
2021-03-09Bilder av Elvira: Ett av fotona av Elvira från Köpenhamn i augusti 1886
har bytts ut mot ett tidigare okänt exemplar i privat ägo.
2021-03-25Elviras släkttavla: Dödsdata för Rudolf och Eleonore Finne korrigerade.
2021-04-03Elviras släkttavla: Ytterligare information om släkten Finne tillagd.
Övriga familjemedlemmar: Fotot av Elviras mormor utbytt mot en bättre
kopia av samma foto.
2021-05-12Elviras riktiga namn: Textputs.
Pensionaten i Troense: Foton av värdparet på Strandgade 6 tillagda.
Filmer: En felaktig uppgift om platsen för ett foto från Møller Pedersens
film har korrigerats.
2021-05-16Pensionaten i Troense: Ännu ett foto från Strandgade 6 tillagt.
2021-05-29Pensionaten i Troense: Ytterligare några foton tillagda.
Kuriosa: Information om ett konstverk av Adi Holzer med Elviraanknytning
tillagt.
2021-05-31Bilder på Elvira: Ett “nytt” foto från Skælskør tillagt och ett annat från Bollnäs
utbytt mot en något bättre reproduktion.
2021-06-01Mordplatsen i Nørreskov: Två foton av den nya minnestavlan tillagda.
2021-06-09Myter: Ett avsnitt om Elviras förmenta överspända psyke och intresse för
spiritism tillagt.
2021-07-01Kuriosa: Namnbytet till Elvira Madigan Airport skedde först 1 juli 2021.
2021-07-09Musikaler, baletter, teater: Information om Malin Nords nya pjäs tillagd.
2021-07-31Bibliografi: Den kommande danska översättningen av Kathinka
Lindhes senaste bok tillagd.
2021-08-06Musikaler, baletter, teater: En död länk till en recension borttagen, en
annan tillagd. Dessutom en ny länk till trailern på Youtube.
2021-09-20Elviras resor och framträdanden: Lite nya, osäkra uppgifter om Cirkus
Krembsers turné i Rumänien och Ungern 1882.
2021-11-02Facklitteratur: Mer om den danska översättningen av Kathinkas nya bok.
Kuriosa: Ny bild tillagd på en karaff i Kosta-Bodas glasserie Elvira Madigan.
Allmänt: Uppdatering till en ny version av WordPress ledde till att alla bildtexter
blev knas med fel typstorlek och fel centrering. Jag ska försöka rätta till detta
efterhand.
2021-11-24Foton av Sixten med familj: Sixtens bröllopsfoto (som i själva verket är från
förlovningen) utbytt mot ett bättre.
Facklitteratur: Mina kommentarer till danska översättningen av Kathinkas bok
tillagda.
2021-11-26Bibliografi: Ett podradioprogram om Sixten och Elvira tillagt.
2022-01-11Elviras släkttavla: En kommentar om John och Lauras “nya” son tillagd.

Mindre ändringar, såsom rättelser av stavfel o.dyl. redovisar jag i allmänhet inte.