Sidhistorik

2019-12-04elviramadigan.se publiceras på Elviras 152:a födelsedag                                
2019-12-16Elviras släkttavla: information om släkten på Elviras fars sida tillagd.
Filmer: ett foto från Møller Pedersens film tillagt.
2020-04-24Musikaler, baletter, teater: ett foto från 2019 års musikal tillagt.
Övrig musik: Info om Dræsinebandens låt “Elvira og Sixten” tillagd.
Bibliografi: samma titel tillagd i diskografin.
Kuriosa: En tavla av Marie Jonsson och en föregiven Elvira-klänning tillagda.
I övrigt har en del textputs gjorts här och där.
2020-05-18Musikaler, baletter, teater: smärre ändringar i avsnittet om 2019 års musikal.
2020-06-08Skönlitteratur: nya fakta om Møller Pedersens roman tillgda.
Musikaler, baletter, teater: en Elvira-sketch från 1950 tillagd.
Elvirologer: fotot av Helene med hennes medgivande utbytt mot ett
(i mitt tycke) bättre.
2020-06-26Musikaler, baletter, teater: kompletterande information om
programhäftena till 1992 års musikal.
2020-06-29Pensionaten i Troense: ett nytaget foto tillagt.
Mordplatsen i Nørreskov: två nytagna foton tillagda.
Elvirologer: Helenes ålder och årtalet för fotot från Elviras grav rättade.
2020-06-30Kuriosa: Informationen om namnbytet till Elvira Madigan Airport tillagd.
2020-07-30Musikaler, baletter, teater: ett foto från “Sixten och Elvira” 1991 tillagt.
I avsnittet om 2019 års musikal har information om föreställningarna 2020
tillagts. Dessutom ny information om skivinspelningen.
Bibliografi: samma inspelning tillagd i diskografin.
2020-07-31Musikaler, baletter, teater: min recension av skivinspelningen av
Mettes och Emmas musikal tillagd.
2020-08-05Musikaler, baletter, teater: textputs på samma recension.
2020-08-28Musikaler, baletter, teater: en länk till en recension på nätet av 2019
års musikal tillagd; denna hade jag tyvärr missat förut.
2020-09-12Musikaler, baletter, teater: mera textputs på skivrecensionen.
2020-12-09Elviras släkttavla: en nyupptäckt son till Richard och Rosealty tillagd.
Annan musik: ett antal länkar till insjungningar av “Sorgeliga saker
hända” tillagda.
Filmer: ytterligare ett foto från Møller Pedersens film tillagt.
Kuriosa: bilder på ett quiltarbete och en speldosa med
Elvira-anknytning tillagda.
2020-12-17Filmer: två av affischerna för Bo Widerbergs film är troligen från Italien,
bildtexterna har därför ändrats.
2020-12-25Bibliografi: Kathinka Lindhes bok om Sixtens Sparre tillagd
2021-01-18Kronologi: utkast till ny sida med diskussion av olika problem kring
morddramat
Facklitteratur: recension av Kathinka Lindhes nya bok om Sixten
Sparre tillagd
2021-01-19Facklitteratur: ett litet tillägg i recensionen av Kathinkas nya bok.
2021-01-20Elviras riktiga namn: ny sida med diskussion om ifall Hedvig eller
Hedevig är rätta stavningen av hennes förnamn.
Diskussionssida: sidan borttagen eftersom ingen använder den.
Använd kontaktsidan istället för att nå mig.
2021-01-21När skedde morddramat?: ny sida
2021-01-25Titelsidan: stavningen av Elviras förnamn ändrad till det mer sannolika
Hedevig.
Kronologi och diverse problem kring morddramat: ny sida.
2021-02-03Pensionaten i Troense & Kronologi … : Adressen Strandgade 52
i Troense korrigerad till 50.
Bibliografi: En artikel i Tåsinge Årbog 2019 tillagd.
2021-02-15Elviras riktiga namn: Information om skillnaden i stavningen av Elviras
namn i de båda kyrkböckerna tillagd. Tack Keld Bo Larsen för de nya
uppgifterna.
Pensionaten i Troense: En bild som uppgavs vara från Strandgade 6
utbytt.
2021-02-22Bibliografi: En ny artikel i Kvällsstunden och ett radioprogram med
Kathinka Lindhe tillagda.
Pensionaten i Troense: Ett foto från Strandgade 52 tillagt.
2021-03-02Kronologi och diverse problem kring morddramat: textputs på avsnittet
om F. och hans vetskap om Elviras riktiga förnamn.
2021-03-05Pensionaten i Troense: En bild som uppgavs vara från Strandgade
50/52 utbytt mot ett från rätt adress.
Facklitteratur: en länk till rättelser och kommentarer till Kathinkas
nya bok tillagd.
2021-03-09Bilder av Elvira: Ett av fotona av Elvira från Köpenhamn i augusti 1886
har bytts ut mot ett tidigare okänt exemplar i privat ägo.
2021-03-25Elviras släkttavla: Dödsdata för Rudolf och Eleonore Finne korrigerade.
2021-04-03Elviras släkttavla: Ytterligare information om släkten Finne tillagd.
Övriga familjemedlemmar: Fotot av Elviras mormor utbytt mot en bättre
kopia av samma foto.
2021-05-12Elviras riktiga namn: Textputs.
Pensionaten i Troense: Foton av värdparet på Strandgade 6 tillagda.
Filmer: En felaktig uppgift om platsen för ett foto från Møller Pedersens
film har korrigerats.
2021-05-16Pensionaten i Troense: Ännu ett foto från Strandgade 6 tillagt.
2021-05-29Pensionaten i Troense: Ytterligare några foton tillagda.
Kuriosa: Information om ett konstverk av Adi Holzer med Elviraanknytning
tillagt.
2021-05-31Bilder på Elvira: Ett “nytt” foto från Skælskør tillagt och ett annat från Bollnäs
utbytt mot en något bättre reproduktion.
2021-06-01Mordplatsen i Nørreskov: Två foton av den nya minnestavlan tillagda.
2021-06-09Myter: Ett avsnitt om Elviras förmenta överspända psyke och intresse för
spiritism tillagt.
2021-07-01Kuriosa: Namnbytet till Elvira Madigan Airport skedde först 1 juli 2021.
2021-07-09Musikaler, baletter, teater: Information om Malin Nords nya pjäs tillagd.
2021-07-31Bibliografi: Den kommande danska översättningen av Kathinka
Lindhes senaste bok tillagd.
2021-08-06Musikaler, baletter, teater: En död länk till en recension borttagen, en
annan tillagd. Dessutom en ny länk till trailern på Youtube.
2021-09-20Elviras resor och framträdanden: Lite nya, osäkra uppgifter om Cirkus
Krembsers turné i Rumänien och Ungern 1882.
2021-11-02Facklitteratur: Mer om den danska översättningen av Kathinkas nya bok.
Kuriosa: Ny bild tillagd på en karaff i Kosta-Bodas glasserie Elvira Madigan.
Allmänt: Uppdatering till en ny version av WordPress ledde till att alla bildtexter
blev knas med fel typstorlek och fel centrering. Jag ska försöka rätta till detta
efterhand.
2021-11-24Foton av Sixten med familj: Sixtens bröllopsfoto (som i själva verket är från
förlovningen) utbytt mot ett bättre.
Facklitteratur: Mina kommentarer till danska översättningen av Kathinkas bok
tillagda.
2021-11-26Bibliografi: Ett podradioprogram om Sixten och Elvira tillagt.
2022-01-11Elviras släkttavla: En kommentar om John och Lauras “nya” son tillagd.
2022-02-06Kuriosa: Mer Wikipedia-statistik.
2022-02-19Elviras resor och framträdanden: Några orter från Danmarksturnén 1887
tillagda, tills vidare dock med osäkra datum.
Kuriosa: Ett korsord i Svenska Dagbladet med Elvira som tema tillagt.
2022-02-25John Madigan & Elviras släkttavla: Ett alternativt födelsedatum för John
Madigan har dykt upp, för närvarande är det oklart vilket som är det rätta.
2022-03-15Elviras släkttavla: Uppdaterad med en mängd nya och korrigerade uppgifter.
Tyvärr lite rörigt, men dubbla ingiften och mängder av personer som haft barn med
både två och tre olika partners gör det hela svåröverskådligt.
2022-03-27Elviras släkttavla: Ytterligare information tillagd.
2022-06-08Elviras släkttavla: Några kompletteringar och rättelser; berör personerna
nr 73 och 76.
2022-07-26Musikaler, baletter, teater: Lite om den senaste Elvira-pjäsen, producerad
av Allkonstverket i Laholm.
2022-09-08Kuriosa: Lagt till bild på glassar som erbjuds på Tåsinge.
2022-09-10Filmer: Ytterligare några filmaffischer jag funnit på internet.
2023-02-25Kuriosa: Ytterligare ett verk i Adi Holzers Elvira Madigan-serie tillagt.
2023-03-30Elvirologer: Årtalet för Björn Vinbergs död tillagt.

Mindre ändringar, såsom rättelser av stavfel o.dyl. redovisar jag i allmänhet inte.