Sixten Sparre

Elvira Madigans baneman, löjtnanten vid Skånska dragonregementet Sixten Sparre, föddes 1854 i Malmö. År 1880 hade han gift sig med grevinnan Luitgard Adlercreutz, hon brukade kallas Lycka. Paret fick två barn. I januari 1888 såg han Elvira Madigan uppträda i Kristianstad. Fast han som sagt var gift och hade två barn blev han häftigt förälskad i Elvira, sökte kontakt med henne, och de två började brevväxla i hemlighet. Året därpå lyckades han förmå Elvira att lämna familjen och cirkusen för att förenas med honom. Han lurade iväg henne med falska påståenden om att han var skild och att han var välbärgad, fast han i själva verket var helt ruinerad och levde på lånade pengar. Elvira var enligt min teori inte alls förälskad i honom, utan såg honom som ett resonemangsparti: hon trodde att han kunde skänka henne den materiella trygghet hon eftersträvade. Livet som cirkusartist var slitsamt och ekonomiskt osäkert.
   I stället hamnade Elvira ur askan i elden: Sparre visade sig inte alls vara intresserad av att uppfylla de löften han hade gett henne. Hon hamnade i ett destruktivt förhållande, där hon saknade den psykiska styrka som hade behövts för att lämna honom. I stället mördade han henne på Tåsinge den 19 juli 1889, varpå han begick självmord.
   Om orsakerna till Sixtens destruktiva beteende råder skilda meningar bland elvirologerna. Enligt min teori led han av någon form av psykos, troligen bipolär sjukdom. Min forskarkollega Kathinka Lindhe kan inte alls acceptera denna hypotes, för hennes syn på saken hänvisar jag till hennes kommande bok.
   Jag har avsiktligt hållit denna biografi kort. Jag hänvisar i stället till min bok, som finns att ladda ner på denna sajt samt naturligtvis till Kathinkas biografi. Lite mer kött på benen finns också här nedan samt i Wikipedias artikel.

Kortfattade biografiska data om Sixten Sparre

 • 1854-09-27   Bengt Edvard Sigge (Sixten) Sparre föds i Malmö, Sankt Petri                     församling. Fadern, Gabriel Gerhard Sigge Sparre är tjänsteman vid                     Riksbankens lånekontor.
 • 1854-10-24   Döps i hemmet, får namnen Bengt Edvard Sigge. Tilltalsnamn: Sixten.
 • 1859-03-26   Familjen flyttar till Stockholm när fadern får tjänst som                     kammarherre vid hovet.
 • 1861             På våren flyttar familjen till Bjärka-Säby slott, som fadern köpt med                     hjälp av ett arv från svärfadern, generalmajor Peyron. Sixten har nu                     tre syskon.
 • 1868-11-03   Familjen flyttar till Kristianstad sedan fadern sålt sitt slott vidare året                     innan.
 • 1873-03-19   Den 18-årige Sixten antas som volontär vid Skånska                     dragonregementet.
 • 1875-05-26   Avlägger militär studentexamen.
 • 1875-07-14   Antas som elev vid Krigsskolan.
 • 1876-11-11   Examineras från Krigsskolan.
 • 1876-11-24   Blir underlöjtnant utan lön vid dragonregementet.
 • 1878-07-04   Underlöjtnant på stat.
 • 1879-04-04   Utnämns till andre adjutant.
 • 1880-09-29   Gifter sig med den fem år yngre grevinnan Luitgard (Lycka)                     Engel Agda Dorothea Adlercreutz.
 • 1881-07-16   Sonen Karl Erik Ambjörn föds.
 • 1881-11-22   Föräldrarna och brodern Edvard flyttar från Kristianstad till Stockholm.
 • 1882-12-31   Andra barnet föds, dottern Märta Sophia Margaretha Luitgard.
 • 1884             Kommenderad till Arméns skjutskola i Rosersberg under juli–                    september.
 • 1884-12-05   Utnämnd till förste adjutant.
 • 1886             Skriver kåserier i Nya Dagligt Allehanda. Medverkar också i bland                     annat Nyaste Christianstadsbladet.
 • 1887-03-05   Utnämns till löjtnant.
 • 1887-07-04   Löjtnant av andra klassen.
 • 1887-11-24   Sparres diktsamling, “I bunden form”, publiceras. Verket sågas av                     kritikerna.
 • 1888-01-08   Cirkus Madigan har premiär i Kristianstad. Sparre flitig cirkusbesökare                     de följande veckorna.
 • 1888-06-19   Skånska dragonregementets sommarmanöver inleds i Ljungbyhed.                     Cirkus Madigan finns på plats, och Sparre lyckas få kontakt med                     Elvira. De börjar brevväxla.
 • 1888-07-16   Sparre kommenderas till Kavalleriskolan i Stockholm. Han börjar                     skriva insändare i Figaro, tar bland annat ställning för Strindberg i                     den pågående Strindbergsfejden. Skriver dessutom dagliga                     kärleksbrev till Elvira.
 • 1889-05-03   Begär två månaders permission, dock endast för vistelse inom riket.
 • 1889-05-09   Permissionen beviljas. Han måste dock inställa sig två dagar under                     juli.
 • 1889-05-10   Säljer en av sina två hästar. Behöver uppenbarligen kontanter, det                     mesta han ägde har han slösat bort, förutom att han är                     svårt skuldsatt.
 • 1889-05-15   Tjänstgöringen i Stockholm upphör, Sparre åter i Kristianstad och                     Ljungbyhed.
 • 1889-05-25   Sista dagen på jobbet. Rekvirerar ammunition till sin revolver och                     reser sedan norrut för att möta Elvira.
 • 1889-05-28   Möter Elvira i Bollnäs. De båda reser söderut, mot Danmark.
 • 1889-06-18   Paret skriver in sig på stadshotellet i Svendborg efter att ha tillbringat                     en natt i Troense.
 • 1889-07-09   Underlåter att inställa sig vid regementet för en endagsövning. Saken                     upprepas den 15.
 • 1889-07-15   Lämnar hotellet tillsammans med Elvira sedan hotelldirektören                     presenterat en saftig nota. Sparre är numera helt pank. Paret tar in på                     ett pensionat i Troense.
 • 1889-07-18   Paret lämnar pensionatet, naturligtvis utan att betala.
 • 1889-07-19   Sixten mördar Elvira, varefter han begår självmord.
 • 1889-07-27   Sixten och Elvira begravs sida vid sida på Landets kyrkogård.
 • 1889-09-23   Bouppteckning efter Sparre förrättas i Kristianstad. Tillgångar:                     8 847:48, skulder 15 809:91. Änkan och de minderåriga barnen                     flyttar året därpå till Vetlanda.