Hotellet i Svendborg

Sixten och Elvira tog in på Hotell Svendborg den 18 juni 1889. De kom närmast från Troense på Tåsinge, där de bott en eller ett par nätter på ett pensionat på Strandgade 6. Då hade det gått drygt två veckor sedan Elviras mamma gjorde ett misslyckat försök att hinna ifatt paret i Stockholm den 29 maj. Var paret uppehöll sig under mellantiden är helt okänt.
   Den 15 juli lämnade de brådstörtat hotellet, sedan hotelldirektör Petersen presenterat en räkning som Sparre inte kunde betala. Han tog springnota och flydde tillbaka till Tåsinge med Elvira, kvar på hotellrummet fanns allt deras bagage.

Hotel Svendborg som det såg ut på Sixtens och Elviras tid. Paret bodde troligen på hörnet på första våningen, inte i tornet på tredje våningen, som traditionen påstår. Foto från ca. år 1900.
 

Hotellbyggnaden utgör idag en del av Hotel Ærø. Notera takfönstren, dessa finns inte på den äldre bilden, vilket bevisar att vinden var oinredd på Sixtens och Elviras tid. Visserligen fanns några vindskupor, men dessa tycks huvudsakligen ha bebotts av hotellets personal. Tornrummet måste alltså ha varit det enda rummet på denna våning som hyrdes ut till hotellgäster, men paret bodde bevisligen i en svit på två rum.
   Myten om att de skulle ha bott på vindsvåningen verkar vara av senare datum, jag har inte stött på den i litteraturen före Björn Vinbergs reportageserie i Expressen 1959. Foto: Dines Bogø 21 maj 2014.
 

1959 hade tornrummet på tredje våningen en liten
sovalkov mot Havnepladsen. Dörren är numera igensatt,
och tornrummet är istället förenat med ett sovrum mot
Brogade. På Sixtens och Elviras tid fanns ingetdera av
sidorummen. Foto: Gunnar Fröberg, Expressen.
 

Tornrummet (nutida rumsnummer 310) år 2018. Rum 310 marknadsförs som det rum Sixten och Elvira använde, trots att paret av allt att döma inte bodde här. Elvira-relaterade foton finns som synes här, men även på många andra håll på hotellet.
 

Tre foton från rum 110 på första våningen, som troligen motsvarar dåtidens rum 15, där Sixten och Elvira uppges ha bott. Elvira-foton finns som synes även här. Det har skett en hel del ombyggnader på hotellet under årens lopp, väggar har flyttats och dörrar satts igen, så det är svårt att säga hur rumsindelningen var 1889. Foton av Dines Bogø 3 maj 2019.
 

Elvirafoton finns överallt på hotellet. Detta är matsalen, fotograferad av Dines Bogø den 4 maj 2019.