Läs boken

“En droppe föll … – en bok om Elvira Madigan” kom ut på Recito förlag i december 2013. Inför den danska översättningen, som kom ut i april 2017 på Kle·art förlag gjorde jag en del korrigeringar och kompletteringar i mitt manus. Det är detta omarbetade manus som ligger till grund för den version av boken som publiceras här. Skillnader gentemot den svenska utgåvan framgår därför inte här.
   Efter publiceringen av den danska utgåvan har jag fått fram ytterligare fakta om Elvira Madigan samt gjort ännu fler kompletteringar och rättelser. Dessa är i texten markerade med ordet NYTT i fetstil. Den version av boken som presenteras här är uppdaterad till november 2019.
   Alla nya fakta som tillkommit gör att jag borde ha gjort en helt omarbetad version av boken. Men eftersom jag inte känner för att utföra detta stora arbete just nu, och eftersom jag räknar med att det kommer att dyka upp ännu mer fakta om Elvira i framtiden, låter jag detta anstå tills vidare. Den som vill ha all information om Elvira hänvisas därför till att dels läsa boken, dels ta del av det övriga innehållet på denna sajt. Resten av sajten kommer att uppdateras efterhand som jag får tag på nya fakta, vad som är nytt kommer att framgå av sidan “Sidhistorik”.
   Den svenska utgåvan från 2013 finns tillgänglig som talbok, intalad av Peter Mattsson och utgiven av MTM 2014.
   För den nedladdningsbara PDF-versionen gäller att länkar inte med nödvändighet fungerar som de ska. De båda versionerna av boken skiljer sig en aning layoutmässigt på grund av sidbrytningar m.m. De tryckta utgåvorna av boken har annorlunda layout, bland annat av copyrightskäl.
 

Alternativ 1: Ladda ner boken som PDF-fil: högerklicka på denna länk

Alternativ 2: Läs boken online: klicka här för att börja


För hela boken gäller © Klas Grönqvist 2013, 2019. Citat kan naturligtvis göras efter sedvanliga regler.