Elvirologer

En elvirolog är en person som på ett seriöst sätt intresserat sig för Elvira Madigan och publicerat nytt, relevant material i ämnet. Kraven på seriositet gör att jag utelämnar personer som Johan Lindström Saxon, Arne Ejbye-Ernst och Poul Erik Møller Pedersen. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig.


Björn Vinberg

1933-2023, f.d. journalist på Expressen. Skrev 1959 en artikelserie om morddramat, med mycket nytt och intressant material. Lät sig dock luras av hotelldirektören i Svendborg om att det var i tornrummet på tredje våningen som Sixten och Elvira hade bott. Denna myt fick därigenom oavsiktlig spridning. Hans artikelserie bidrog ändå till att föra elviraforskningen framåt.


Bertil Widerberg

Journalist på Sydsvenska dagbladet. Även han skrev 1959 en artikelserie om morddramat på Tåsinge. Var nog sanningen på spåren angående Sixten Sparre, men hans i övrigt välgjorda artiklar dras ner av bl.a. ogrundade anklagelser mot polisen i Svendborg om att ha misskött utredningen kring mordet och självmordet. Detta har effektivt vederlagts av Enevig.


Henrik M Jansen

1942-2000, museiintendent i Svendborg. Skrev en bok om Elvira och Sixten 1987 (utökad upplaga 1989). Ett ambitiöst verk som tyvärr dras ner av en del sakfel, och mycket av den gamla romantiska synen på morddramat finns tyvärr kvar. Ändå ett fall framåt för elvirologin.

Foto från Fyns Amts Avis 1993-02-13


Per Arne Wåhlberg

Född 1932 i Sundsvall, död 2019 i Norrköping, rektor och cirkushistoriker. Hans storverk är Cirkus i Sverige. För den boken forskade han bland annat fram mycket nytt material om Elvira Madigan med familj; till exempel lyckades han kartlägga nästan hela Cirkus Madigans resrutt i Sverige åren 1887-1889. Hans arkiv finns på Nordiska museet i Stockholm.


Sven Hirn

född 1925 i Helsingfors, död 2013 i Helsingfors, författare och forskare. För sin bok om finsk cirkushistoria, Sirkus kiertää Suomessa forskade han fram mycket tidigare okänt material om familjen Madigan/Olsens öden och äventyr i Finland. För mer information om Hirn, se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Hirn


Didier Gautier

Född 1939 i Randers, död 2012 i Sønderborg, civilingenjör, sedermera pastor i Landets församling på Tåsinge 1979-2004, släktforskare. Var medlem av den stora cirkussläkten Gautier (det var på Gautiers cirkus Elviras föräldrar arbetade när hon föddes). Han har bland annat lyckats spåra Elviras far i kyrkböckerna. Han hemsida finns (2019) kvar på nätet: http://www.gautier.dk
För fakta om Gautier, se
https://www.geni.com/people/Didier-Gautier/293392487340006894


Mona Bornecrantz

född 1948, f.d. museichef vid Sundsvalls museum. Hon har bland annat forskat kring Laura Madigans vidare öden, och om hennes fosterbarn. Bland annat kunde hon korrigera uppgiften i min bok om att Hedvig Elvira Holmgren varit fosterbarn och uppträtt som “Elvira Madigan” i slutet av 1890-talet.

Foto från Sundsvalls Tidning


Anders Enevig

Född 1926 i Vejle, död 2013 i Odense. Blev folklivsforskare efter att bland annat ha arbetat som polis i Köpenhamn. Hans forskningsfält var de grupperingar i samhällets utkant han kommit i kontakt med i sitt yrke, såsom luffare, alkoholister, lumphandlare och resande, men även cirkusfolk. Hans bok om morddramat på Tåsinge, elvirologens verkliga bibel, kom år 2005. För mer information om Enevig hänvisas till https://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Enevig


Dines Bogø

Född 1944 i Gentofte, f.d. bankkamrer. Har intresserat sig för kända brottsfall, däribland mordet på Elvira Madigan. Har en egen hemsida med mycket Elvira-relaterat material av intresse. Mycket av informationen och bilderna på denna sajt härstammar från honom och återges med hans medgivande. Bland annat har han hjälpt mig att få fram arkivmaterial som gjort att jag kunnat klarlägga gravstenarnas förflyttningar på Landets kyrkogård. Hans hemsida finns på http://www.elvira-madigan.dk/Register/
   Fakta om Bogø finns på https://dragoernyheder.dk/dines-bogoe/


Klas Grönqvist

dvs. jag själv. Född 1950 i Stockholm, fil. kand. vid Stockholms universitet, men har även gått kurser på Södertörns högskola.
   År 2009 köpte jag av en slump en gallrad cirkusbok på högskolans bibliotek. Boken (av Rundberg) var uppriktigt sagt ganska dålig, men där fanns Elviras sista dikt återgiven. Jag läste och häpnade: jag förstod ögonblickligen att Elvira måste ha varit en helt annan person än vad den gängse bilden förmedlade, likaså insåg jag att hennes dikt hade stora poetiska värden, bara den fick den rätta bearbetningen. Hela mitt liv tog i ett slag en ny vändning. Jag blev närmast besatt av och snudd på förälskad i Elvira, och ville nu veta allt om henne. Tack vare en förtidspension fick jag den tid och energi som krävdes för att börja forska och skriva om henne, resultatet blev den bok som gavs ut 2013. År 2017 kom verket i dansk översättning.
   För musikalen Elvira Madigan från år 2019 har upphovskvinnorna Emma Sandanam och Mette Herlitz använt min bok som huvudkälla, men de har också inspirerats av bland annat Kathinka Lindhes bok om Luitgard Sparre.


Helene Louise Hansen

Född 1984 i Vejle, journalist. Blev redan som barn intresserad av Elvira-Sixtendramat. Skriver för närvarande (2019) på en historiskt korrekt roman om dem båda, betitlad Blændværk. Mer om Helene kan du läsa på https://www.hellouhansen.me/om.
   Helene är mycket påläst på hela historien om Sixten och Elvira, hon upptäcker detaljer och samband jag själv har missat. En värdig arvtagare till att så småningom ta över titeln som världsledande elvirolog från undertecknad.

En sexårig Helene (och hennes bror) i förundran vid Elviras grav 1990. Redan här väcktes hennes livslånga intresse för Elvira och morddramat. Bilden återges efter vänligt medgivande av Helene.


Kathinka Lindhe

Ingen egentlig elvirolog, eftersom hennes forskning och författarskap inte berör Elvira, utan Sixten Sparre med familj. Född 1950 i Strängnäs men uppvuxen i Limhamn. Där blev hon av en slump granne med journalisten Björn Vinberg (se ovan). Hon har bl.a. arbetat som bibliotekarie, men blev senare en känd radiopersonlighet vid Sveriges Radio Halland. Efter en skilsmässa pga. otrogen make blev hon intresserad av sin farmorsmor Luitgard Sparre, som ju rönte ett liknande öde. Resultatet blev en biografi över henne, publicerad 2014. Kom år 2020 med en ny bok om farmorsfar, dvs. Sixten Sparre. För mer fakta om Kathinka, se http://kathinkalindhe.se/om-mig/