Korsord

Ett dubbelkryss jag själv gjort, mest på skoj. Den som är road kan ju skriva ut bilden och försöka lösa. Fyll i svaren på strecken och för sedan in respektive bokstav i rutmönstret ovanför. Resultatet bör bli ett citat ur en känd dikt. Begynnelsebokstäverna i respektive svar bildar diktarens namn (pseudonym) om de läses uppifrån och ned. Lycka till!