Sixtens diktsamling

“I bunden form” annonseras i Lunds Veckoblad den 24 november 1887. Priset var två kronor. Sparre fick bara två recensioner, i Göteborgsposten den 10 december och i Stockholms Dagblad den 23 december. Båda recensionerna var starkt negativa, så här skriver Stockholms dagblads recensent:

  • Pseudonymen Sixten hade utan tvifvel gjort bättre om han ej gifvit offentlighet åt sina försök. Somligt deruti kan ju vara ganska nätt, men allmänheten har rätt att fordra mera än «ganska nätta» saker af den som ställer sig under dess dom. Dessutom företer Sixten en mångfald af formella fel, falska tonvigter, klent underbyggda strofer o. s. v., hvilket inte hjelper upp bristen på äkta poetisk begåfning och originalitet.

Man får väl anta, att julstämningen inte blev den bästa när Sparre fick läsa recensionerna. Gissningsvis blev hans humör bättre några veckor senare, då Cirkus Madigan kom till Kristianstad och Sixten fick se Elvira uppträda.

Hela diktsamlingen finns i faksimil HÄR