Övriga familjemedlemmar

Frederik Jensen, Elviras far (1845-?)

Född den 28 mars 1845 i Köpenhamn, fadern Hendrik Jensen var skräddargesäll, modern hette Sophie Lilliegren. Mycket litet är känt om Frederik Jensen, men lite information om hans släkt finns tillagd sist i avsnittet om Elviras släkttavla. Frederik Jensen blev så småningom cirkusartist på Gautiers Cirque du Nord. Där hade han en affär med Elviras mor, barnet föddes den 4 december 1867 i Flensburg. Efter att han och Elviras mor separerat 1868 eller 1869 har jag inte hittat några som helst spår efter honom. Det påstås att han ska ha dött i unga år, men detta är bara spekulationer, några bevis finns inte. Jag har hört uppgifter om att ett foto av honom skulle existera, men detta foto har jag inte sett. Inte heller vet jag om det är bekräftat att detta eventuella foto faktiskt föreställer honom.


Anemarie Olsen, Elviras mormor (1818-1908)

Anemarie (enligt kyrkboken) eller Annemarie/Anna Maria Olsen föddes i Nes socken, Akershus fylke, Norge den 16 december 1818. Hon träffade cirkusartisten Olaj Olsen från Bergen, blev själv cirkusartist och de två blev ett par. De fick fem barn, varav Elviras mor var nummer tre. Anemarie blev änka 1862, därefter tycks hon så småningom ha rest tillsammans med dottern, dock utan att själv uppträda i manegen. När dottern Laura sålde sin cirkus år 1902 slog sig de båda kvinnorna (och Lauras fosterdotter Sally) ner i Limhamn, där Anemarie avled den 26 november 1908, nära 90 år gammal. Hon begravdes på Sankt Peters klosters kyrkogård i Lund, där också Lauras dotter Motalia (1891-1892) och Laura själv vilar.

Enda kända fotot av Anemaria Olsen. Foto E. A. Heindorff, Helsingborg. 1893 eller senare.
 

Oscar Madigan (Heinrich Olsen), Elviras halvbror (1871-1929)

Richard Heinrich Olsen föddes i Berlin den 30 mars 1871. Någon fader omnämns inte i dopboken, det är ännu okänt vem han var. Mamma Laura lämnade bort sin son som fosterbarn hos Cirkus Bergman, där han lärdes upp till clown. När John och Laura Madigan grundade sin egen cirkus våren 1887 slöt sig den nu sextonårige sonen till truppen, nu med artistnamnet Oscar Madigan.
   Han var gift med Rosa Madigan åren 1895-1909, paret fick en dotter, Violet Madigan (samt en son som dog vid två veckors ålder). Oscar tycks ha blivit cirkus Madigan/Orlando trogen ända till 1914, därefter var han på cirkus Mundeling i Danmark till 1920. Sedan slog han sig ner i Odense, där han arbetade som violinist i en restaurangtrio. Han avlider i Odense den 8 juni 1929, 58 år gammal.
 

Oscar Madigan kring år 1890. Foto i Anders Enevigs samling i Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.
 

Tre bilder av Oscar Madigan, som egentligen hette Heinrich Olsen; alla från Cirkusarkivet i Stockholm.
Den mittersta är enligt uppgift från 1897.
 


Rosa Madigan, Elviras ingifta kusin, (1873-1958)

Rosealtha (Rosealty, Rose) Amanda Madigan föddes 27 juli 1873 i Hamburg. Hon var dotter till John Madigans bror James Madigan och hans hustru Lovisa. Hennes specialiteter var hästnummer och olika danser. När James slog sina påsar ihop med John och grundade Cirkus Madigan våren 1887 följde Rosa med. Här träffade hon Elviras halvbror Oscar, de båda gifte sig 1895. De fick dottern Violet tillsammans, ättlingar till henne lever kvar än i dag. Paret skiljer sig 1909, och några år senare lämnar hon Sverige. Jag har inte följt upp hennes vidare öden, men jag vet att hon avlider i Amsterdam den 9 april 1958.

Med maken Oscar Madigan (Heinrich Olsen), Elviras halvbror. Fotot finns i Anders Enevigs samling, idag i Det konglige Bibliotek i Köpenhamn. Det är en gåva från Violet Madigan, parets dotter. Foto: Carl Nilsson, Norrköping.
 


 

Två andra foton av Rosa Madigan. Det vänstra är taget av Amanda Wallin, Söderhamn. troligen 1889. Det högra togs av Carl Nilsson, Norrköping, gissningsvis kring 1890. Fotokopior i Anders Enevigs samling, som jag i min tur fotograferat av med mobilkamera, därav den låga bildkvalitén.
 

Oäkta foton

De två fotona till vänster påstås i Enevigs bok föreställa Rosa Madigan på 1890-talet. I själva verket torde damen vara Rosa Jacobi, som med säkerhet är personen på den högra bilden. Fotona bör vara från ca. år 1910.
 

Rosa Madigan enligt Møller Pedersens opålitliga bok. Likheten med
autentiska foton av henne är inte särskilt påfallande, så troligen är inte
heller detta foto av henne äkta. Är det möjligen Rosa Jacobi som spökar
än en gång?


James Madigan, bror till John Madigan (1842-1916)

James Madigan föddes i Albany, NY den 4 november 1842. Han påbörjade sin artistkarriär i USA, men 1870 emigrerade han till Europa för att arbeta på sin svågers Cirkus Myers. När brodern John Madigan grundar sin egen cirkus 1887 ansluter sig James, hans hustru Lovisa och dottern Rosa. Efter artistkarriären (mest hästnummer) bor han ett tag i Limhamn, men lämnar sedan Sverige. Han avlider 1 juni 1916 i West Norwood, Storbritannien.

James längst till höger; sittande med svart plommonstop enligt
uppgift John Madigan. Övriga personer oidentifierade, men kan
vara några av de bådas bröder. Båda fotona i Cirkusarkivet, Stockholm.


Lovisa Charlton, James Madigans hustru (1852-1916)

Född 11 juni 1852 i New Aberdeen, Skottland. Gifte sig med James Madigan 1872 i Bryssel. Avled i Amsterdam 23 februari 1916.

Odaterat foto i Cirkusarkivet i Stockholm.


Ludvig Elias Olsen, Elviras morbror (1843-1895)

Cirkusartist, mest verksam i Finland.


Frans Oscar Olsen, Elviras morbror (1855-1919)

Cirkusartist, mest verksam i Finland.


Willy Madigan (1879-?)

Enligt påskrift på fotot i Cirkusarkivet, Stockholm. Identifikationen är
något osäker, då pojken på bilden är mycket lik en annan artist vid
namn Franz Scala.


Egy Madigan, dotter till James Madigan (?-?)

Ska enligt notering på baksidan av fotot vara en dotter till James Madigan.
Förutom Rosa hade han döttrarna Camilla Elvira Maria (*1891) och Lilly
Kathrina Margarete (*1899). En av dem kallades tydligen för Egy (Eggie),
men det är oklart vilken av flickorna det är fråga om här.
Foto i Cirkusarkivet, Stockholm.


Violet Madigan, dotter till Oscar och Rosa Madigan (1898-1976)

Var bland annat verksam som sångerska. Odaterat foto i
Cirkusarkivet, Stockholm, donerat av ett av hennes barnbarn.