Pensionaten i Troense

I mitten av juni 1889 dyker Elvira och Sixten upp på Tåsinge. De bor då en natt på Johanne Andersens pensionat på Strandgade 6. Därefter drar paret vidare till stadshotellet i Svendborg, där de bor nästan en månad. När Sparre tar springnota på hotellet, återvänder paret till Tåsinge den 15 juli och försöker återigen få logi på Strandgade 6. Då är det emellertid fullbelagt, men Johanne Andersen hänvisar dem till sin svägerska Frida Andersen på Strandgade 50. Där får de logi i två enkelrum, men de intar sina måltider på Strandgade 6 (det bör dock påpekas att någon gatunumrering ännu inte fanns vid denna tid).
   Den 18 juni ber Sparre att få en matkorg med lunch, varefter paret försvinner mot Nørreskov för att aldrig återvända. Självklart betalar inte Sparre för sig här heller, men Elvira måste ha förstått vad som var på gång, eftersom hon lämnar kvar sitt fickur i guld samt en silverbrosch som betalning. Broschen finns bevarad på Tåsinge museum, medan guldurets öde är okänt.

Detta hus, Strandgade 6 i Troense, har av traditionen utpekats som det hus där Elvira och Sixten övernattade de sista nätterna före sin död. Av allt att döma är detta felaktigt, däremot var det här de åt sina måltider. Huset revs 1967, fotot lär vara taget kort dessförinnan. Enligt uppgift var det tänkt att flytta huset till hembygdsmuseet i Bregninge, men byggnaden visade sig vara i för dåligt skick för att kunna bevaras. Foto från Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv.
 

På detta betydligt äldre foto av huset ser man värdparet Rasmus Frederiksen og Madam Andersen. Foto i Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv.
 

Interiör från Strandgade 6 med Madam Andersen. Här bodde alltså Sixten och Elvira en natt, och här åt de sina måltider de sista dagarna. Bild från Tåsinge Lokalhistoriske Arkivs samlingar.
 

Värdparet för Sixten och Elvira på Strandgade 6. Ett tack till Keld Bo Larsen för fotona, som finns i Tåsinge lokalhistoriske arkivs samlingar.
 
 

Så här såg det ut på Strandgade i Troense kring 1960, med nr 6 till höger. Foto i Tåsinge Lokalhistoriske Arkivs samlingar.
 

På Strandgade 6 i Troense finns det inte mycket att se idag.
Foto från Instantstreetwiew, augusti 2019.
 

“Elvira Madigans træ” på Strandgade 2 i Troense. Enligt uppgift var det vid ett numera rivet lusthus intill dessa träd som Sixten och Elvira satt och åt sina måltider under de sista dagarna i Troense.
Foto: Søren Nielsen, från Fyns Amts Avis 28 april 2019.
 

Troligen var det i ett annex till detta hus, “Pilekrogen”, på Strandgade 50 som paret sov sina sista nätter under tak. Gissningsvis rör det sig om sidobyggnaden till vänster på fotona. Alla byggnader på denna adress är numera också de rivna. Foto från Dines Bogøs sajt http://www.elvira-madigan.dk respektive Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv.
 

Ett nyare foto av samma hus. Adressen skrivs ömsom som nr 50, ömsom som nr 52. Byggnaden revs enligt uppgift 2002. Foto i Tåsinge Lokalhistoriske Arkivs samlingar.
 

På Strandgade 50 står idag detta hus, uppfört 2002. Foto från Troense Beboerforenings hemsida.
 

I utställningen på Tåsinge museum fanns tidigare denna
säng, som påstods vara den Sixten och Elvira övernattade
i under uppehållet i Troense. Från vilket av husen sängen
stammar har jag inte klart för mig. Hur som helst finns
det inga som helst belägg för att det var just denna säng
paret utnyttjade. Foto i Tåsinge lokalhistoriske arkiv.