Utställningen i Malmö 1992

I samband med premiären på musikalen “Elvira Madigan” på Malmö stadsteater 1992 anordnade teaterns arkivarie Lennart Holmgren en utställning om Elvira i teaterns foajé. Bland de utställda föremålen var väl Elviras guldkors och hennes urspegel de verkliga dragplåstren. Båda föremålen är annars i privat ägo, i Helsingborg respektive Svendborg. Utställningen bestod dels av väggar med affischer och fotografier, dels av fyra montrar. Tyvärr har jag bara foton på två av montrarna, de båda andra innehöll mest böcker.

Samtliga foton tagna 1992-10-24 av Gunvor Wåhlberg.