Tåsinge Museum

Tåsinge hembygdsmuseum vid Bregninge kyrka inrymmer bland mycket annat en permanent utställning om Sixten och Elvira. Vinklingen är tydlig: det är den traditionella, romantiska tolkningen av morddramat, så som det skildras hos t.ex. Møller Pedersen, som fortfarande (2019) är allenarådande. Om Elviras liv före affären med Sixten får vi nästan inget veta. Inte heller har man beaktat de senaste forskningsrönen som presenterats i min och Kathinka Lindhes böcker. Vissa av fotona nedan är visserligen av lite äldre datum, men vid mitt eget besök på museet 2014 verkade det mesta vara sig likt. I högtalarna på utställningen ljuder ett arrangemang av Mozarts pianokonsert nr 21 (vad annars?).
 

Tåsinge Museum. Elvira-utställningen är belägen i den vita korsvirkesbyggnaden, men anläggningen består också av flera andra byggnader som innehåller massor av föremål med lokal anknytning. Foto 6 augusti 2019 av Helene Louise Hansen.
 

Nej, såhär var Sixten och Elvira inte klädda under sina besök på Tåsinge. Foto: Helene Louise Hansen 2002.
 

Den gula boken till höger om revolvern tycks vara “Mitt livs Elvira” av Cai M. Woel. Denna roman handlar inte alls om Elvira Madigan, men sådana petitesser brydde man sig tydligen inte om på museet. På nyare foton verkar boken vara avlägsnad ur montern. Föremålet i den lilla glasmontern är ett smycke som med god proveniens faktiskt tillhört Elvira Madigan. Till höger den spegel med inbyggt väckarur som likaså troligen tillhört Elvira. Foto 2004 av Helene Louise Hansen.
 

Två andra bilder från museet, tagna 2003 respektive 2004 av Helene Louise Hansen. Elviras urspegel, som är i privat ägo i Svendborg, tycks vid denna tid ha varit deponerad på museet.
 

En annan del av Elvira-utställningen.
 
Bluffstenen. Notera den nyuppsatta skylten. Foto 6 augusti 2019 av Helene Louise Hansen.
 
Museishoppen med massor av Elvira-relaterade souvenirer. Foto från Kathinkalindhe.se