John Madigan

Elviras styvfar (1850-1897)

John Madigan föddes i Lafayette, Indiana den 12 augusti 1850 som medlem av en stor irländsk cirkusfamilj. Barndomen tillbringar han i USA, men senast 1872 finns han i Europa. Där träffar han några år senare Laura Olsen, som blir hans livspartner. Hon börjar omgående kalla sig Laura Madigan, trots att hon inte får detta efternamn förrän de båda gifter sig 1892. Johns färdigheter som cirkusartist utgjordes framför allt av ett hästnummer som omfattade saltomortaler och hopp, men det är oklart hur numret utfördes; dessutom lär han ha haft vad som verkar ha varit ett batudspringarnummer.
   Efter att ha coachat Lauras dotter Hedevig med artistnamnet Elvira samt fosterbarnet Gisela i deras dubbla lindansarnummer startar John Madigan sin egen cirkus i Danmark 1887. Senare samma år flyttar man över verksamheten till Sverige. Två år senare mördas Elvira av en löjtnant Sixten Sparre. John och Laura driver cirkusen vidare, men den 23 augusti 1897 avlider John Madigan efter att ha blivit innebränd i Gävle, där han också ligger begraven.
   I några danska myndighetskällor anges hans födelsedatum till 15 maj 1851. Det verkar som om John Madigan innehade någon form av dokument med detta datum angivet. Jag har inte hunnit forska vidare i saken, tills vidare betraktar jag denna uppgift som felaktig.
   Wikipedia om John Madigan.

Ett handkolorerat foto på en porträttmedaljong, som hustrun Laura ska ha burit
kring halsen. Föremålet är i privat ägo hos samma person som bland annat har
Elviras guldkors.
 

John Madigan efter att han blivit innebränd i Gävle. Brännskadorna har nödtorftigt dolts med lakan. Att man lät porträttera döda personer på detta sätt var relativt vanligt. Foto i Cirkusarkivet, Stockholm.