Gisela Brož

Gisela Antonia Brož (eller Brosch) föddes i Wien den 4 april 1865, fadern var skomakare. I femtonårsåldern kom hon i kontakt med familjen Madigan, resultatet blev att hon blev deras lärflicka. Hon lärdes upp till lindansös på spänd lina, och tillsammans med Elvira på slak lina övade de in ett unikt nummer, där de uppträdde tillsammans på varsin lina, Gisela höll till på den undre linan.
   I Köpenhamn 1886 träffade hon cirkusartisten Alexander Braatz, som hon förlovade sig med. Ett år senare lämnade hon familjen Madigan för att gifta sig med honom sommaren 1888 i London. Redan i Köpenhamn hade Gisela övat in ett komiskt lindansnummer, och nu övergav hon lindansen för att tillsammans med sin man, svåger och svägerska bilda musikclowntruppen Barra. Kvartetten turnerade sedan flitigt på båda sidor av Atlanten.
   Kring år 1914 blev Gisela änka, och hädanefter levde hon i New York tillsammans med sonen Walter och dennes hustru (paret hade även en dotter, Alice). Gisela avlider i New York den 28 januari 1944.
   Mer om Gisela finns på Wikipedia.
 

Odaterat foto i Cirkusarkivet, Stockholm.
 

Detta foto togs hos fotografen Emil Hohlenberg i Köpenhamn i början av juli 1886. Han tog samtidigt några av de mest kända fotona av Elvira.
 

Det kända fotot av Elvira och Gisela med sina guldkors, taget i Köpenhamn i augusti 1886.
 
Gisela kring år 1890. På bröstet tycks hon bära någon slags medalj.
Är det månne guldkorset från danske kungen?
Foto från Elvi Henriksens samling.
 

Fyra foton av The Barra Troupe från 1890-talet. Vem av damerna som är Gisela har jag inte lyckats klura ut. Men med tanke på att Gisela var kortvuxen kanske man kan anta att det är damen med käppen på de undre bilderna som är hon. Foton från Elvi Henriksens samling.