Hinter den Coulissen des Circus Renz

År 1887 gjorde den tyske konstnären Christian Wilhelm Allers (1857-1915) en serie teckningar med motiv från Cirkus Renz i Hamburg. Elvira hade arbetat på Cirkus Renz tidigare, och även om hon inte fanns vid denna cirkus just då, så visar bilderna ändå hur det såg ut i den miljö hon levde och arbetade i. Jag visar därför dessa teckningar här, för att läsaren ska få en inblick i hur det kunde se ut på en storcirkus vid denna tid. Jag avstår från att kommentera varje enskild bild. (Från ett exemplar i Statens musikbiblioteks samlingar)