Detta avsnitt är inte identiskt med det i boken, utan uppdaterat i november 2019 efter motsvarande sida på denna sajt. Dessutom är avsnittet om Elvira tillagt.

Sixten Sparre: kortfattade biografiska data

 • 1854-09-27   Föds i Malmö, Sankt Petri församling. Fadern, Gabriel Gerhard Sigge Sparre är tjänsteman vid Riksbankens lånekontor.
 • 1854-10-24   Döps i hemmet, får namnen Bengt Edvard Sigge. Tilltalsnamn: Sixten.
 • 1859-03-26   Familjen flyttar till Stockholm när fadern får tjänst som kammarherre vid hovet.
 • 1861              På våren flyttar familjen till Bjärka-Säby slott, som fadern köpt med hjälp av ett arv från svärfadern, generalmajor Peyron. Sixten har nu tre syskon.
 • 1868-11-03   Familjen flyttar till Kristianstad sedan fadern sålt sitt slott vidare året innan.
 • 1873-03-19   Den 18-årige Sixten antas som volontär vid Skånska dragonregementet.
 • 1875-05-26   Avlägger militär studentexamen.
 • 1875-07-14   Antas som elev vid Krigsskolan.
 • 1876-11-11   Examineras från Krigsskolan.
 • 1876-11-24   Blir underlöjtnant utan lön vid dragonregementet.
 • 1878-07-04   Underlöjtnant på stat.
 • 1879-04-04   Utnämns till andre adjutant.
 • 1880-09-29   Gifter sig med den fem år yngre grevinnan Luitgard Engel Agda Dorothea Adlercreutz.
 • 1881-07-16   Sonen Karl Erik Ambjörn föds.
 • 1881-11-22   Föräldrarna och brodern Edvard flyttar från Kristianstad till Stockholm.
 • 1882-12-31   Andra barnet föds, dottern Märta Sophia Margaretha Luitgard.
 • 1884              Kommenderad till Arméns skjutskola i Rosersberg under juli–september.
 • 1884-12-05   Utnämnd till förste adjutant.
 • 1886              Skriver kåserier i Nya Dagligt Allehanda. Medverkar också i bland annat Nyaste Christianstadsbladet.
 • 1887-03-05   Utnämns till löjtnant.
 • 1887-07-04   Löjtnant av andra klassen.
 • 1887-11        Sparres diktsamling, “I bunden form”, publiceras. Verket sågas av kritikerna.
 • 1888-01-08   Cirkus Madigan har premiär i Kristianstad. Sparre flitig cirkusbesökare de följande veckorna.
 • 1888-06-19   Skånska dragonregementets sommarmanöver inleds i Ljungbyhed. Cirkus Madigan finns på plats, och Sparre lyckas få kontakt med Elvira. De börjar brevväxla.
 • 1888-07-16   Sparre kommenderas till Kavalleriskolan i Stockholm. Han börjar skriva insändare i Figaro, tar bland annat ställning för Strindberg i den pågående Strindbergsfejden. Skriver dessutom dagliga kärleksbrev till Elvira.
 • 1889-05-03   Begär två månaders permission, dock endast för vistelse inom riket.
 • 1889-05-09   Permissionen beviljas. Han måste dock inställa sig två dagar under juli.
 • 1889-05-10   Säljer en av sina två hästar. Behöver uppenbarligen kontanter, det mesta han ägde har han slösat bort, förutom att han är svårt skuldsatt.
 • 1889-05-15   Tjänstgöringen i Stockholm upphör, Sparre åter i Kristianstad och Ljungbyhed.
 • 1889-05-25   Sista dagen på jobbet. Rekvirerar ammunition till sin revolver och reser sedan norrut för att möta Elvira.
 • 1889-05-28   Möter Elvira i Bollnäs. De båda reser söderut, mot Danmark.
 • 1889-06-18   Paret skriver in sig på stadshotellet i Svendborg.
 • 1889-07-09   Underlåter att inställa sig vid regementet för en endagsövning. Saken upprepas den 15.
 • 1889-07-15   Lämnar hotellet tillsammans med Elvira sedan hotelldirektören presenterat en saftig nota. Sparre är numera helt pank. Paret tar in på ett pensionat i Troense.
 • 1889-07-18   Paret lämnar pensionatet, naturligtvis utan att betala.
 • 1889-07-19   Sixten mördar Elvira, varefter han begår självmord.
 • 1889-07-27   Sixten och Elvira begravs sida vid sida på Landets kyrkogård.
 • 1889-09-23   Bouppteckning efter Sparre förrättas i Kristianstad. Tillgångar: 8 847:48, skulder 15 809:91. Änkan och de minderåriga barnen flyttar året därpå till Vetlanda.

Kortfattad kronologisk översikt över Elvira Madigans liv

1845 Elviras far, Frederik Peter Jensen, föds i Köpenhamn den 28 mars.
1849   Elviras mor, Eleonora Cecilia Christina Maria Olsen, föds i Billnäsbruk nära Pojo i Finland den 25 mars. Barndomen tillbringar hon sedan på cirkusar i Finland och Sverige.
1850 Elviras fosterfar, John Madigan, föds i Lafayette, Indiana den 12 augusti.
1854 Sixten Sparre föds i Malmö den 27 september.
1866 Elviras föräldrar arbetar som cirkusartister på Gautiers cirkus i Danmark och norra Tyskland.
1867 Cirkusen fortsätter sin turné. Elvira avlas, troligen i Wismar. Elvira föds i Flensburg den 4 december, vid dopet den 19 får hon namnen Hedwig Antoinette Isabella Eleonore Jensen.
1868 Elviras föräldrar kvar på Gautiers cirkus, som uppträder i Odense i Danmark fram till slutet av mars. Föräldrarna separerar, oklart när.
1869–1870Elviras mor återfinns nu i Tyskland på cirkus Renz, bland annat i Wien, Hamburg och Leipzig. Elviras far tycks ej vara med.
1871Elvira får ett halvsyskon den 30 mars, då Richard Heinrich Olsen, ”Oscar Madigan”, föds. Han döps i Berlin den 4 maj. Fadern okänd. Mot slutet av året är Laura åter i Wien med cirkus Renz.
1872–1875  Okänt var Elvira och hennes mor befinner sig, eventeullt är de i Amerika. I mitten av 1875 återfinns Laura på cirkus Myers i Österrike, där också John Madigan uppträder. De två blir ett par. De flyttar över till cirkus Loisset.
1876Loissets cirkus ankommer Köpenhamn från Tyskland. Föreställningar på Tivoli under oktober och november. Den 16 november Hedvigs första kända framträdande som cirkusartist: knappt nio år gammal rider hon en pas de deux tillsammans med sin fosterfar. I december fortsätter cirkusen till Göteborg.
1877Cirkus Loisset ger föreställningar i Göteborg till mitten av februari, därefter i Oslo till början av maj och sedan i Stockholm. I juli ger delar av truppen, bland annat familjen Madigan, föreställningar i Norrköping. Där avlider cirkusdirektör François Loisset hastigt den 19 juli. Föreställningarna i Stockholm fortsätter till början av augusti. Loissets dödsbo försätts i konkurs och artisterna skingras. Familjen Madigan får nytt engagemang hos cirkus Ciniselli, som befinner sig i Riga. I december flyttar Cinisellis cirkus in i den nya cirkusbyggnaden i Sankt Petersburg.
1878Familjen Madigan pendlar mellan Cinisellis cirkus i Petersburg och Hinnés cirkus i Moskva. Hedvig tränar på sitt nya nummer.
187923 april debuterar Hedvig som lindansös i Sankt Petersburg. Från juni till december turnerar familjen Madigan sedan i Finland. I Åbo den 2 juni använder Elvira sitt nya artistnamn för allra första gången.
1880Familjen Madigan kommer till cirkus Krembser. På Elviras 13-årsdag den 4 december har cirkusen premiär i Wien. Familjen lär känna 15-åriga Gisela Brož, som blir deras fosterbarn.
1881-1882Familjen turnerar med Krembser i Centraleuropa, bland annat besöks Budapest och Prag. Någon gång under 1882 debuterar Gisela som lindansös.
1883Gisela och Elvira börjar uppträda samtidigt, på varsin lina. Familjen Madigan lämnar cirkus Krembser, under sommaren uppträder flickorna i Paris. På hösten engageras familjen av cirkus Salamonski i Odessa.
1884Sejouren i Odessa fortsätter till början av maj, sedan fortsätter cirkusen till Rostov och Moskva. I november lämnar familjen Madigan cirkus Salamonski.
1885Under våren framträder flickorna i Berlin, i juni är man sedan åter i Paris. Mot slutet av året dyker familjen Madigan upp i London.
1886Föreställningarna i London fortsäter ända till juni. Den 1 juli premiär på Tivoli i Köpenhamn för flickorna och deras lindansnummer. Den 22 juli uppträder de inför danska kungafamiljen. Två dagar senare skadar sig Elvira under en föreställning. Den 1 augusti belönas flickorna med kunglig medalj för sitt framträdande. I mitten av augusti drar familjen vidare till Göteborg, där 15-åriga Hedvig Andersson blir familjens nya fosterbarn. Under hösten uppträder flickorna i Leipzig.
1887Elviras styvfar John Madigan startar eget: den 11 april har Cirkus Madigan urpremiär i Fredericia, med flickorna som främsta attraktion. Turnén i Danmark fortsätter till och med september. Gisela hoppar av för att gifta sig och emigrera till USA. Oktober–december fortsätter sedan turnén i Sydsverige.
1888Turnén i Sydsverige fortsätter. I januari får en löjtnant vid namn Sixten Sparre se Elvira uppträda i Kristianstad. Han har slösat bort hela familjeförmögenheten och är svårt skuldsatt. Sparre gör ett misslyckat kontaktförsök, men i juni lyckas han få träffa Elvira i Ljungbyhed. Han övertalar henne att börja brevväxla. Cirkusens turné fortsätter sedan norrut genom Sverige.
1889Cirkus Madigans turné fortsätter till Norrland. Elvira bombarderas hela tiden av Sparres kärleksbrev. Han lurar i henne att han är skild från sin hustru och att han är välbärgad. Till slut ger Elvira med sig, den 28 maj lämnar hon i hemlighet familjen i Sundsvall för att förenas med Sparre. Paret beger sig till Danmark, där de bor i Svendborg från 18 juni till 15 juli. När hotelldirektören presenterar en saftig räkning flyr den nu helt panke Sparre fältet tillsammans med Elvira. De bor några nätter i Troense på den närbelägna ön Tåsinge. Den 19 juli mördas Elvira av Sparre, varpå han tar sitt eget liv. Den 27 juli begravs de båda på Landets kyrkogård på Tåsinge. Mytbildningen om ”kärlekssagan” börjar …