Övriga personer

Hedvig Andersson, fosterbarn i familjen Madigan (1871-1944)

skriv

Båda fotona är från ca. 1890 och finns i Cirkusarkivet, Stockholm.

Ozeana Renz (1856-1895)

Lindansös, eventuellt var hon den som lärde upp Elvira.

Bilder från internet.