Sidhistorik

2019-12-04elviramadigan.se publiceras på Elviras 152:a födelsedag                                
2019-12-16Elviras släkttavla: information om släkten på Elviras fars sida tillagd.
Filmer: ett foto från Møller Pedersens film tillagt.
2020-04-24Musikaler, baletter, teater: ett foto från 2019 års musikal tillagt.
Övrig musik: Info om Dræsinebandens låt “Elvira og Sixten” tillagd.
Bibliografi: samma titel tillagd i diskografin.
Kuriosa: En tavla av Marie Jonsson och en föregiven Elvira-klänning tillagda.
I övrigt har en del textputs gjorts här och där.
2020-05-18Musikaler, baletter, teater: smärre ändringar i avsnittet om 2019 års musikal.
2020-06-08Skönlitteratur: nya fakta om Møller Pedersens roman tillgda.
Musikaler, baletter, teater: en Elvira-sketch från 1950 tillagd.
Elvirologer: fotot av Helene med hennes medgivande utbytt mot ett
(i mitt tycke) bättre.
2020-06-26Musikaler, baletter, teater: kompletterande information om
programhäftena till 1992 års musikal.
2020-06-29Pensionaten i Troense: ett nytaget foto tillagt.
Mordplatsen i Nørreskov: två nytagna foton tillagda.
Elvirologer: Helenes ålder och årtalet för fotot från Elviras grav rättade.
2020-06-30Kuriosa: Informationen om namnbytet till Elvira Madigan Airport tillagd.
2020-07-30Musikaler, baletter, teater: ett foto från “Sixten och Elvira” 1991 tillagt.
I avsnittet om 2019 års musikal har information om föreställningarna 2020
tillagts. Dessutom ny information om skivinspelningen.
Bibliografi: samma inspelning tillagd i diskografin.
2020-07-31Musikaler, baletter, teater: min recension av skivinspelningen av
Mettes och Emmas musikal tillagd.
2020-08-05Musikaler, baletter, teater: textputs på samma recension.
2020-08-28Musikaler, baletter, teater: en länk till en recension på nätet av 2019
års musikal tillagd; denna hade jag tyvärr missat förut.
2020-09-12Musikaler, baletter, teater: mera textputs på skivrecensionen.
2020-12-09Elviras släkttavla: en nyupptäckt son till Richard och Rosealty tillagd.
Annan musik: ett antal länkar till insjungningar av “Sorgeliga saker
hända” tillagda.
Filmer: ytterligare ett foto från Møller Pedersens film tillagt.
Kuriosa: bilder på ett quiltarbete och en speldosa med
Elvira-anknytning tillagda.
2020-12-17Filmer: två av affischerna för Bo Widerbergs film är troligen från Italien,
bildtexterna har därför ändrats.
2020-12-25Bibliografi: Kathinka Lindhes bok om Sixtens Sparre tillagd
2021-01-18Kronologi: utkast till ny sida med diskussion av olika problem kring
morddramat
Facklitteratur: recension av Kathinka Lindhes nya bok om Sixten
Sparre tillagd.

Mindre ändringar, såsom rättelser av stavfel o.dyl. redovisar jag i allmänhet inte.