Facklitteratur

Det har skrivit spaltkilometer om Sixten och Elvira, så här nämner jag bara några av de viktigaste alstren. Tidnings- och tidskriftsartiklar är inte medtagna, men ett urval av de viktigaste av dessa finns i bibliografin.


1889: På syndens väg, av anonym

Denna religiösa pamflett utgavs bara veckor efter dramat på Tåsinge. Varken författare eller utgivare är känd. Här utnyttjas Elviras “kärlekssaga” som varnande exempel på hur illa det kan gå om man inte uppfostrar sina barn i Herrans tukt och förmaning. Fast det är bara Elviras föräldrar som klandras, inte Sixtens. Detta kan man kanske se som en avspegling av dåtidens klassamhälle och kvinnosyn.


Faksimil av enda kända exemplaret, i Kungliga Biblioteket i Stockholm

1889: Berättelse och sång om löjtnant Sparre och Elvira Madigan …, av Johan Lindström Saxon

Originalutgåvan av det berömda skillingtrycket innehöll också en kort, starkt romantiserad skildring av händelseförloppet. Se avdelningen Skillingtryck


1932: Elvira Madigans kärlekssaga och hur visan om henne kom till,
av Johan Lindström Saxon

Redan 1889 hade Saxon publicerat ett skillingtryck, som föregicks av en kort berättelse om dramat. Se avsnittet om Skillingtryck. År 1931 skrev han en artikelserie i sin veckotidning Såningsmannen samt publicerade en ny version av skillingtrycket. Artiklarna och skillingtrycket publicerade han i bokform året därpå. Berättelsen om Elvira är naturligtvis starkt romantiserad.


1954: Det danske Mayerling-drama, av Arne Ejbye-Ernst

Den danske författaren Arne Ejbye-Ernst utgav detta verk på eget förlag 1954. Även detta följer naturligtvis den romantiska traditionen om “kärlekssagan”.


1986: Elvira Madigans kärlekssaga, av Birgit Thulin

Ett enkelt hopkommet, stencilerat häfte med illustrationer av författaren. Naturligtvis är det den romantiserade versionen av morddramat man får sig till livs även här.


1987: Elvira Madigan og Sixten Sparre, av Henrik M Jansen

Den danske museimannen Henrik M Jansen utgav denna bok 1987, en utvidgad version kom två år senare. Romantiken finns förstås också här, mycket på grund av att författaren låtit sig påverkas av Møller Pedersens ovederhäftiga alster från år 1967, se under avsnittet skönlitteratur. Böckerna är trots detta av värde, då de innehåller mycket avskrifter av gamla dokument och tidningsnotiser (dock mer komplett återgivet i Enevigs bok). Dessutom innehåller böckerna ett delvis intressant bildmaterial, men faktamässigt lämnar de tyvärr en del övrigt att önska. Till exempel har författaren markerat mordplatsen på en karta – fast på helt fel ställe, och en teckning av grevinnan Vetsera påstås föreställa Gisela!


2005: FAKTA om Elvira Madigan och Sixten Sparre, av Anders Enevig

Äntligen ett seriöst försök att finna sanningen bakom myterna. Enevig har grävt fram mängder av gamla dokument i form av polisförhör, brev, telegram, tidningsnotiser och mycket annat. Allt är centrerat kring parets sista tid i Danmark, så verket utgör inte någon fullständig från-vaggan-till-gravenbiografi över Elviras liv. Ändå en verklig bibel för den seriöse elvirologen.

Anders Enevig i sitt arkiv. Hela hans unika samling finns numera i Det kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

2013: En droppe föll – en bok om Elvira Madigan, av Klas Grönqvist

Mitt eget försök till en komplett biografi, den första i genren. År 2017 kom verket i dansk översättning och bearbetning på Kle·art förlag i Odense. Rättelser och kompletteringar till utgåvorna kommer att publiceras på denna sajt, nya fakta om Elvira dyker ständigt upp.
   Boken finns även som talbok, inläst av Peter Mattsson.

Danska översättningen, 2017

Från releasen av den danska utgåvan på Tåsinge den 22 april 2017. Lotte Hammeken, förläggare på
Kle·art förlag, författaren samt översättaren Morten Skovdal Hammeken. Foto: Roland Andreasson.

Reklamvykort från Kle·art förlag som utgavs i samband med boksläppet.


2014: Sorgeliga saker hände – Elvira Madigan, Sixten och mig, av Kathinka Lindhe

Kathinka Lindhes biografi över sin egen morfarsmor Luitgard Sparre, Sixten Sparres hustru. Även Sixten beskrivs naturligtvis ingående, medan Elvira bara nämns i förbigående. En mycket välskriven och layoutmässigt vacker bok, skriven med hjärtat. Avsnitten “Lycka tänker” är skönlitterära inslag (författaren försöker tänka sig in i hur Luitgard kan ha känt). Ett utmärkt grepp, men tyvärr framgår det inte tillräckligt tydligt att det inte rör sig om citat från någon bevarad dagbok, vilket man lätt förleds att tro. Boken kan ändå rekommenderas varmt.
   Även Kathinkas bok finns som talbok, inläst av Marika Bergström.

Kathinka Lindhe.

Under utgivning: Vacker var han, utav börd – Sixten Sparre, mannen som mördade Elvira Madigan, av Kathinka Lindhe

Biografi över Sixten Sparre.